V naší školní jídelně mají strávníci možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Výběr hlavního jídla můžete provádět na www.strava.cz. K přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo, které obdržíte u vedoucí školní jídelny. Nejprve musíte zadat číslo našeho zařízení, které je 0933, a poté již přihlašovací jméno a heslo.

Placení obědů ve školní jídelně

Placení obědů probíhá bezhotovostně na číslo účtu 30007-9700427524/0600 (GE Capital Bank), variabilním symbolem je evidenční číslo strávníka, které vám přidělí vedoucí školní jídelny prostřednictvím informačního lístku .

Platba musí proběhnout nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. První platba na školní rok proběhne v měsíci srpnu, poslední v měsíci květnu.

Odhlašování obědů je možné nejpozději v den oběda do 7.00 hod. (tel.: +420 466 401 883).

Obědy si mohou žáci odhlašovat i prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz nebo pomocí objednávacího boxu.

V případě delší nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc) je možné odebrat školní stravování do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti. Poté je nutno obědy odhlásit. Toto omezení je dáno školskou legislativou.

K objednávání jídel v boxu a k výdeji obědů děti potřebují PARDUBICKOU KARTU, kterou vydává Dopravní podnik města Pardubic. Žádost o pardubickou kartu žáci podávají prostřednictvím vedoucí školní jídelny paní Hudečkové. Tuto kartu mohou děti používat i v městské hromadné dopravě. Při ztrátě nebo poškození karty zajistí vydání náhradní karty vedoucí školní jídelny. Cena za náhradní kartu je přes školu 50 Kč. Pokud má dítě na kartě kredit k placení jízdného v MHD, je nutné, aby zákonný zástupce zablokoval kartu v Dopravním podniku proti zneužití.

Školní jídelna
Školní jídelna

Výběr jídel a odhlášky obědů na následující týden v boxu a na internetu končí vždy ve středu ve 14.00h předchozího týdne. Poté budou obě jídla na následující týden zablokována. Pokud chcete jídlo odhlásit nebo dodatečně přihlásit po středečním termínu, musíte kontaktovat vedoucí školní jídelny.

VÝDEJ OBĚDŮ PRO NEMOCNÉ: 11.00 - 11.45 hod.

Mimo tuto dobu mají přednost strávníci v jídelně. Je-li dítě ve škole, musí odebrat jídlo ve školní jídelně, nikoli do jídlonosičů. V době nemoci žáka je možné odebrat oběd ve školní jídelně pouze první den, pak je nutné obědy odhlásit.

Z důvodu bezpečnosti je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob.

Děkujeme za pochopení

Případné přeplatky jsou vyúčtovány na konci školního roku. Přeplatky jsou zaslány na účet ze kterého přišly nebo jsou v určený den vyplaceny v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Případné ukončení stravování v průběhu školního roku je nutné nahlásit vedoucí ŠJ a zastavit trvalý příkaz pro placení obědů. Po obdržení platby je totiž žák automaticky přihlášen ke stravování.

Na základě Vyhlášky o školním stravování 107/2005 jsou žáci rozděleni do jednotlivých věkových skupin následovně:

Věk Cena za oběd Měsíční záloha
7-10 32 Kč 640 Kč
11-14 34 Kč 680 Kč
15 a více 36 Kč 720 Kč

Ceny obědů a výše záloh jsou platné od 1. 8. 2022 (záloha v srpnu 2022). Při současných cenách nebylo možné zabezpečit odpovídající pestrost jídelníčku.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. - 31. 8.), podle toho, jakého věku v daném školním roce dosáhnou. Žák, který dosáhne věku 11 (15) let během školního roku (třeba až v červenci nebo srpnu) platí po celý školní rok cenu za oběd ve výši 34 Kč (36 Kč).

Zálohy je nutno stanovit v uvedené výši dle věku dítěte již od srpna předchozího školního roku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti