Upravit stránku

Základní informace

 • Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ, je rozdělena do oddělení.
 • V každém oddělení pracuje jedna paní vychovatelka.
 • Oddělení se naplňují do počtu 30-ti dětí.
 • Při přijímání jsou upřednostňováni žáci 1.a 2. ročníku.
 • Prosíme rodiče, aby dětem do školní družiny nedávali drahé hračky, cennosti a mobilní telefony. Při ztrátě nebo zničení nemůžeme za tyto cenné věci ručit.

Rozpis oddělení

 • 1. oddělení    Jana Knollová (vedoucí ŠD)
 • 2. oddělení    Miloslava Jehličková
 • 3. oddělení    Lenka Bechná
 • 4. oddělení    Hana Matějková
 • 5. oddělení    Alena Řeháková
 • 6. oddělení    Hana Benešová
Nahoru