Školní poradenské pracoviště ZŠ Polabiny 1

Školní poradenské pracoviště ZŠ Polabiny 1

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům a jiným zákonným zástupcům. Členové ŠPP spolupracují
s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhají s péčí o žáky
s poruchami chování a věnují se preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu, závislostí, násilí aj. Činnost ŠPP je vymezena školským zákonem, vyhláškou 72/2005 Sb.
a vyhláškou 27/2016 Sb. (ve znění jejich aktuálních novelizací).

Členové školního poradenského pracoviště:

1. Výchovný poradce. Eviduje integrované žáky. Předává žádosti o vyšetření zákonným zástupcům. Kontroluje vypracování a účinnost individuálního vzdělávacího plánu. Vede individuální pohovory
se žáky a zákonnými zástupci. Navštěvuje třídy. Nabízí kariérní poradenství, informuje o nabídkách SŠ
a SOU, vyhodnocuje úspěšnost přijetí v prvním a druhém kole přijímacího řízení.

2. Metodik prevence. Koordinuje, kontroluje, evaluuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy. Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování. Individuálně a skupinově pracuje se žáky – orientačně i intervenčně. Spolupracuje s třídními učiteli
při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

3. Školní psycholog. Podílí se na školních aktivitách, provádí depistáž, screening, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole související s mapováním klimatu třídy a školy. Vstupuje do tříd
s preventivními programy. Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá. Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. Účastní se třídnických hodin. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje individuální konzultace žákům, vede sociometrická šetření a cílené intervenční programy ve třídách.

4. Speciální pedagog. Provádí depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se
na vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu, na úpravách školního prostředí a na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Metodicky pomáhá třídním učitelům a dalším pedagogům při vzdělávání žáků se SVP. Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje dítěti individuální péči a provádí screeningová vyšetření.

Mgr. Lenka Vršanská

Výchovný poradce
Oblast speciálně pedagogická

+420 466 401 558

Mgr. Jarmila Křivková

Oblast profesní orientace

Mgr. Lucie Horáková

Metodik prevence

Mgr. Markéta Machanová

Školní psycholog

+420 733 622 114

 +420 466 401 573

Mgr. et Mgr. Monika Dostálová

Speciální pedagog

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb je bezplatné.

Informace pro vycházející žáky

Výše uvedený odkaz systému ISA+, Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy.


Nejbližší události

Leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Prosinec 2020 Únor 2021 »

Aktuality

15. 01. 2021

Přijímací řízení do PC třídy

28. 12. 2020

Nové info 4.1.2021

15. 12. 2020

Provoz ZŠ

Jsme na facebooku


Ovoce do škol

Školní mléko

Kontakt na kancelář školy

ZŠ Pardubice - Polabiny
Družstevní 305,
530 09 Pardubice

Tel.: 466 401 885
Fax: 466 401 559
E-mail:

Najdete nás na Facebooku

© 2021, ZŠ Pardubice - Polabiny - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑