Školní poradenské pracoviště ZŠ Polabiny 1

Školní poradenské pracoviště ZŠ Polabiny 1

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, pedagogickým pracovníkům, rodičům a jiným zákonným zástupcům. Členové ŠPP spolupracují
s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhají s péčí o žáky
s poruchami chování a věnují se preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu, závislostí, násilí aj. Činnost ŠPP je vymezena školským zákonem, vyhláškou 72/2005 Sb.
a vyhláškou 27/2016 Sb. (ve znění jejich aktuálních novelizací).

Členové školního poradenského pracoviště:

1. Výchovný poradce. Eviduje integrované žáky. Předává žádosti o vyšetření zákonným zástupcům. Kontroluje vypracování a účinnost individuálního vzdělávacího plánu. Vede individuální pohovory
se žáky a zákonnými zástupci. Navštěvuje třídy. Nabízí kariérní poradenství, informuje o nabídkách SŠ
a SOU, vyhodnocuje úspěšnost přijetí v prvním a druhém kole přijímacího řízení.

2. Metodik prevence. Koordinuje, kontroluje, evaluuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy. Metodicky vede pedagogické pracovníky školy v oblasti prevence rizikového chování. Individuálně a skupinově pracuje se žáky – orientačně i intervenčně. Spolupracuje s třídními učiteli
při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.

3. Školní psycholog. Podílí se na školních aktivitách, provádí depistáž, screening, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole související s mapováním klimatu třídy a školy. Vstupuje do tříd
s preventivními programy. Poskytne úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá. Poskytne krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci. Účastní se třídnických hodin. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje individuální konzultace žákům, vede sociometrická šetření a cílené intervenční programy ve třídách.

4. Speciální pedagog. Provádí depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se
na vytvoření plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu, na úpravách školního prostředí a na zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Metodicky pomáhá třídním učitelům a dalším pedagogům při vzdělávání žáků se SVP. Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga ve škole. Na základě individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce poskytuje dítěti individuální péči a provádí screeningová vyšetření.

Mgr. Lenka Vršanská

Výchovný poradce
Oblast speciálně pedagogická

+420 466 401 558

Mgr. Jarmila Křivková

Oblast profesní orientace

Mgr. Lucie Horáková

Metodik prevence

Mgr. Markéta Machanová

Školní psycholog

+420 733 622 114

 +420 466 401 573

Mgr. et Mgr. Monika Dostálová

Speciální pedagog

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb je bezplatné.

Informace pro vycházející žáky

Výše uvedený odkaz systému ISA+, Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělávání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo prezentace pracovních činností. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro ty, kteří mají studijní problémy.


Nejbližší události

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

« Červenec 2020 Září 2020 »

Aktuality

25. 06. 2020

Čestné prohlášení

23. 06. 2020

Úřední hodiny v době prázdnin

25. 05. 2020

Ředitelské volno

19. 05. 2020

Hodnocení

Jsme na facebooku


Ovoce do škol

Školní mléko

Kontakt na kancelář školy

ZŠ Pardubice - Polabiny
Družstevní 305,
530 09 Pardubice

Tel.: 466 401 885
Fax: 466 401 559
E-mail:

Najdete nás na Facebooku

© 2020, ZŠ Pardubice - Polabiny - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑