Upravit stránku
Naši školu reprezentovaly Veronika Fučíková z 8.B a Anna
Dvořáková z 8.A. Jejich úkolem bylo natočit francouzsky
komentované video na téma „Procházka po mém městě“.
Soutěže se zúčastnilo 71 žáků z 20 škol celé České republiky.
Osmičlenná česko-francouzská porota hodnotila celkem 38 videí jednotlivců nebo skupin.
Kritéria: obsah francouzského komentáře, úroveň francouzštiny, umělecká kvalita a
originalita.
Přestože Verča ani Anička do finále nepostoupily, ve velké konkurenci obstály a porota
ohodnotila jejich výkony jako velmi zdařilé.
Slavnostní vyhlášení a vyhodnocení výsledků proběhlo online 20.4.2021.
Děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci školy!
Nahoru