Školní psycholog

Pro potřeby dětí, rodičů i pedagogů pracuje na naší škole školní psycholožka Mgr. Hana Václavíková

Ve školním roce 2018/19 bude na škole přítomen každý den.

Jeho činnost na škole je v souladu se školním vzdělávacím programem a je zanesena do školního řádu školy a do minimálního preventivního programu prevence rizikových jevů.

Školní psycholog se ve spolupráci s žáky, rodiči, pedagogy a spolupracujícími institucemi podílí na posílení pozitivního klimatu ve škole. Pracuje s třídními kolektivy formou preventivních a psychokorektivních aktivit, diagnostikuje vztahy ve třídě, provádí screeningová šetření v rámci prevence studijního selhávání, rizikového chování aj. Účastní se dalších školních aktivit s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt. Úzce spolupracuje s vedením školy a se členy školního poradenského pracoviště (ŠPP). Nabízí individuální konzultace pro děti, rodiče i pedagogy.

Individuální práce se žákem probíhá na základě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce žáka při osobním setkání. Je domlouvána zakázka s náplní a cíli konzultací dítěte se školní psycholožkou, včetně frekvence setkávání a časového ohraničení. Výjimku tvoří poskytnutí krizové intervence žákovi, kdy je nejprve zajištěna bezpečnost dítěte, případně jeho okolí, a až následně jsou informováni zákonní zástupci. V době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele. Přestože je školní psycholog součástí školy, nemůže škola využívat závěry jeho šetření se žákem – se souhlasem zákonného zástupce získává škola pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu o těchto závěrech informovat sami.

Konzultace probíhají v pracovně školního psychologa na pavilonu D1 (1.patro, 2.dveře). Je vhodné se předem objednat na tel.: +420 733 622 114 či prostřednictvím emailu:

Klient má pak jistotu, že pro něj bude školní psycholog v daném čase k dispozici a může se mu bez čekání věnovat. V případě, že se rodič či žák nemůže na konzultaci dostavit, informuje o tom školního psychologa prostřednictvím emailové adresy . Opakované neomluvení povede k ukončení spolupráce.

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb je školní psycholožka vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost. Poskytování služeb školní psycholožky je bezplatné.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Etické normy práce školního psychologa dle AŠP: http://www.schoolpsychology.cz/index.php/dokumenty/31-eticke-normy-prace-sp

Školní řád – https://www.zspolabiny1.cz/dokumenty

Minimální preventivní program – https://www.zspolabiny1.cz/dokumenty

GDPR:

Školní psycholog shromažďuje informace o žácích v jejich osobních kartách. Karta se pro daného žáka zakládá ve chvíli, kdy proběhne:

 • Konzultace se zákonným zástupcem žáka
 • Krizová intervence žáka
 • Diagnostika žáka
 • Nebo je po domluvě s rodiči zahájeno podpůrné či terapeutické vedení žáka

V kartě žáka shromažďuje školní psycholog tyto údaje (položky označené * vždy, ostatní položky v souvisejících případech):

 • *Jméno žáka, datum narození, třída
 • *Jména zákonných zástupců a kontakt na ně (emailová adresa, telefonní číslo)
 • *Poznámky z kontaktu se žákem či zákonným zástupcem
 • Informované souhlasy
 • Zprávy a doporučení jiných odborníků
 • Záznamové listy z diagnostických a jiných metod
 • Vytvořené zprávy

Ke kartám žáků má přístup pouze školní psycholog, v ojedinělých případech další pověřená osoba (př. školní inspekce, policie). Vedení školy ani třídní učitelé nemají možnost do karet nahlédnout.

Likvidace karty žáka proběhne dle platného archivačního řádu školy.

Zákonný zástupce má právo požádat školního psychologa o nahlédnutí do spisu či dřívější archivaci karty žáka.


Nejbližší události

Leden 2020
Po Út St Čt So Ne
   
 • Vánoční prázdniny (23 - 03)
1
 • Vánoční prázdniny (23 - 03)
2
 • Vánoční prázdniny (23 - 03)
3
4 5
6 7
 • Road Show
 • Dopravní výchova (08 - 10)
8
 • Finanční gramotnost, 3.A, 3.B
 • Dopravní výchova (08 - 10)
9
 • Dopravní výchova (08 - 10)
10
11 12
 • VČD – předplatné ŠD, 17.00
13
 • SRPDŠ
14
 • Sběrové ráno
15
 • Dějepisná olympiáda
16
17 18 19
20 21 22
 • Okresní kolo olympiády v ČJ
23
25 26
27
 • VČD – předplatné 2.st
28
29 30 31    

« Prosinec 2019 Únor 2020 »

Aktuality

08. 01. 2020

Dny otevřených dveří

04. 12. 2019

Společenský večer

Jsme na facebooku


Ovoce do škol

Školní mléko

Kontakt na kancelář školy

ZŠ Pardubice - Polabiny
Družstevní 305,
530 09 Pardubice

Tel.: 466 401 885
Fax: 466 401 559
E-mail:

Najdete nás na Facebooku

© 2020, ZŠ Pardubice - Polabiny - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑