Upravit stránku

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek 29. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

  • Podzimní prázdniny připadnou na 29 října a 30. října 2020.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2020 a skončí 1. ledna 2021.
  • Vyučování začne 4. ledna 2021.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 29. ledna 2021.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne začnou v Pardubicích 15. února a skončí 21.února 2021.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července do 31. srpna 2021.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne 1. září 2021.

Pedagogické rady ve školním roce 2020/2021

2. září 2020 od 17.00 h.pouze 6. ročníky
3. listopadu 20201. čtvrtletí
12. ledna 2021před ukončením 1. pololetí.
6. dubna 20213. čtvrtletí
1. června 2021před ukončením 2. pololetí

 

Třídní schůzky

Slouží třídním učitelům a dalším pedagogům k podání informací o prospěchu a chování žáků. Na těchto schůzkách mohou rodiče získat kompletní informace o svých dětech. Probíhají vždy od 18,00 hodin v kmenových třídách v níže uvedených dnech. Mimo tyto dny mohou pořádat třídní učitelé i další schůzky pro rodiče (před školou v přírodě, při řešení závažných problémů apod.). V případě potřeby ze strany rodičů je možno si telefonicky domluvit konzultace s vyučujícím i mimo termíny třídních schůzek.

Zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů informují ostatní rodiče o jednání na Radě rodičů. Rada rodičů se schází vždy od 17.30 hodin před třídními schůzkami v malé školní jídelně.

Plenární schůze SRPDŠ: 3. listopadu 2020 od 17.30 ve školní jídelně.

Termíny třídních schůzek 2020/2021

2. září 2020 od 17.00 h.pouze 6. ročníky
3. listopadu 20201. čtvrtletí
12. ledna 2021před ukončením 1. pololetí.
6. dubna 20213. čtvrtletí
1. června 2021před ukončením 2. pololetí

 

Nahoru