Upravit stránku

Koncem minulého týdne MŠMT změnilo termíny konání jednotných přijímacích zkoušek u čtyřletých oborů na 3. a 4. 5. 2021 a u víceletých gymnázií na 5. a 6. 5. 2021 (náhradní termín 2. a 3. 6. 2021). V návaznosti na tuto změnu ředitel SŠ musí do 9. 4. 2021 stanovit také nové termíny konání školní přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení do všech oborů středního vzdělání (maturitních i nematuritních) ředitel může zveřejnit nejdříve 19. 5. 2021.

Prodlužen (do 30. 4. 2021) byl také termín, do kterého musíte vydat Vašim žákům zápisové lístky.

Žádné další změny, které byly v minulém školním roce (zkrácená lhůta pro odevzdání ZL, nemožnost odvolání), nakonec schváleny nebyly. MŠMT chce co nejméně odchylek od platné legislativy.

Schémapdf254.48 KB
Zápisový lístekpdf865.22 KB
Nahoru