Upravit stránku
 1. Podle pokynů MŠMT se musí žáci po letních prázdninách testovat, a to ve dnech 9. (respektive 2. 9.), 6. 9. a 9. 9.
 2. Žáci 1. ročníků zahájí výuku 1. 9. 2021 v 8.00 na nádvoří školy (pokud počasí dovolí), poté se přesunou do svých tříd. Prosíme rodiče, aby po přesunu do tříd použili roušku. Děti mít roušku nemusí. Prvňáci se budou testovat   9., 6. 9. a 9. 9.  Dne 9. budou prvňáci otestováni ve svých třídách hned po příchodu, pokud chcete jako zákonní zástupci u tohoto prvního testování být, můžete.  V ostatních dnech 6. 9. a 9. 9.  v tělocvičně v 7.00.
 3. Noví žáci naší školy obdrží 1. 9. formuláře na souhlasy s testováním, druhý den je vyplněné donesou do školy a 2. 9.  v 7. 45 je otestujeme v tělocvičně. Sraz žáků v 7.45 u tělocvičny. Dokud nebudou žáci testováni, budou mít po celou dobu pobytu ve škole roušku.
 4. Testování všech žáků bude v těchto dnech zajištěno firmou Scimed stejně jako před prázdninami. Budou prováděny antigenní testy stěrem z úst (z tváří), nebo z kraje nosu. Odběr budou provádět zdravotníci. Pro testování v daném období použijeme informovaný souhlas zákonných zástupců z minulého školního roku.
 5. Je možné, že po 10. 9. se žáci již nebudou muset testovat, nebo že již budou známy veškeré informace kolem testování PCR testy (cena, časová platnost testu).
 6. Testování 2. – 9. ročníků dne 1. 9. 2021 – proběhne v tělocvičně dle následujícího rozpisu – viz níže. Po testování se již postaráme o všechny děti i o ty, které nechodí do školní družiny. Ranní družina 1. 9. od 15 nebude otevřena. Před stanovenou testovací dobou vyzvednou děti před bránou školy příslušní třídní učitelé. O výsledcích testu budou děti ihned informovány. Potvrzení o negativním výsledku testování bude opět na požádání od 9.00 vydávat kancelář školy.
 • 7.00  - 2. ročníky
 • 7.10 -  3. ročníky
 • 7.15 – 4. ročníky
 • 7.25 – 5. ročníky
 • 7.30 – 6. ročníky
 • 7.40 – 7. ročníky
 • 7. 45 – 8. ročníky
 • 7.50 – 9. ročníky
 1. Včera (24. 8.) jsem se dozvěděla, že některé sportovní kluby a domy dětí nebudou brát zřetel na písemné potvrzení o negativitě testu, proto doporučuji upřesnit třídním učitelům e-mailové adresy, na které by firma Scimed posílala informace o výsledku testu.
 2. Opět platí, že se žáci mohou testovat vlastními testy, které připouští MZ. Toto testování si žák provede sám v době, kdy zbytek třídy bude testovat firma Scimed. O výsledku testu bude žák informovat svého třídního učitele.
 3. Žák, který dorazí do školy se zpožděním a nestihne tak testování své třídy, se přijde otestovat do tělocvičny sám a to do 8.00 hodin. Tam se nahlásí dozírajícím učitelům. Pokud přijde po 8. hodině, musí se přijít otestovat do kanceláře školy.
 4. Žáci, kteří budou v den testování nepřítomní, se přijdou otestovat hned ráno po nástupu do školy do kanceláře školy (sekretariát).
 5. Testovat se nemusí
 • Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 před méně než 180 dny – nutno přinést potvrzení do školy.
 • Žáci očkovaní oběma dávkami  - nutno donést potvrzení
 1. Otestovaní žáci, žáci, kteří prodělali nemoc Covid 19 před méně než 180 dny, a žáci očkovaní budou mít roušky pouze ve společných vnitřních prostorách školy. Při výuce roušky mít nemusí.
 2. Žáci, kteří nespadají do kategorii, kdy se testovat nemusí a testovat se nenechají, budou muset mít roušku po celý den. Při hodinách tělesné výchovy však budou cvičit bez roušky.
 3. Jak již jsem uvedla výše, tato opatření platí do 10. 9. O změnách Vás budeme včas informovat. Sledujte prosím stránky školy a Bakaláře, protože je možné, že se informace změní ještě do 1. 9. 2021.

 

V Pardubicích, 25. 8. 2021                                           Mgr. Jana Lokvencová, ředitelka školy

Nahoru