Upravit stránku
 1. Do školy nastoupí pouze 1. stupeň a to rotačně.
 2. Od 12. 4. nastoupí do školy žáci 2. + 4. ročníků +3.A+ 3.D a část 3.C, zbývající ročníky pak budou pokračovat v distanční výuce.
 3. Od 19. 4. pak  nastoupí do školy 1. + 5. ročníky + 3.B + část 3.C, ostatní budou opět na distanční výuce.
 4. Děti nastoupí do školy v chirurgických rouškách nebo v respirátorech. Ve třídách budeme větrat a o přestávkách budou se svými učiteli chodit ven, aby mohly sundat roušky.
 5. Do jídelny budou chodit děti v přesně určených časových intervalech.
 6. Kdo má zájem o stravování, musí si obědy přihlásit. Odhlášky a přihlášky obědů je nutné udělat v předchozí pracovní den do 14.00.
 7. Do prostor učeben mohou vstoupit žáci jen po testování antigenními testy.
 8. Testování bude probíhat  vždy v pondělí a ve čtvrtek – od 7.00 – 8.00. Tyto dny nebude ranní družina. Pokud své dítě otestujete např. hned po 7.00 a nechodí do školní družiny, stejně se o něj postaráme.
 9. V dalších dnech bude ranní družina fungovat dle běžného režimu.
 10. Vzhledem k tomu, že podle nařízení MŠMT učitel netestuje, protože není zdravotní pracovník, navíc nechceme vystavovat své učitele nákaze, protože velká část není ještě naočkována, měly by se děti podle MŠMT testovat samy. Nedovedu si to představit. Proto se na Vás, vážení rodiče, obracím s prosbou o pomoc. Přijďte prosím v pondělí se svými dětmi do školy a otestujte je sami. Zmírní se tím i stres Vašich dětí. Věřím, že během dvou testování to děti zvládnou samy. Samozřejmě záleží na Vašem rozhodnutí.
 11. Postup testováni – Děti vstoupí do tělocvičny zadním vchodem, v tělocvičně dítě obdrží test, měli bychom dostat testy Lepu, vyndá tyčku a 5x si zatočí z kraje v každé nosní dírce, pak tyčku zasune do kartičky ze vstupu B k bodu A. Pak zakápne 6 kapkami aktivační látky, která test aktivuje. Nyní ještě tyčkou otočit 2x oběma směry, aby se látky promíchaly. Dále si vezme fixu a na test napíše čas odběru. Poté nastane doba, kdy se bude test vyhodnocovat – cca 15 minut. Žáci pak půjdou předním vchodem z tělocvičny k předním dveřím. Děti položí test na lavičku a odejdou na nádvoří, kde se budou moci v případě deště schovat pod stříšky. Po uplynutí času na aktivaci testu paní zástupkyně a kolektiv označí negativní testy N a zavolají děti, dají jim označené testy a pošlou je přes šatny do tříd. U vstupu do šaten budou stát paní vychovatelky. U nich po kontrole testy odhodí do pytle a jdou do třídy.  Při pozitivním výsledku opustí školu.
 12. Žáci, kteří prodělali covid 19 v době kratší  než 3 měsíce, se testovat nemusí. Zajistěte si prosím potvrzení od lékaře, stačí, aby lékař poslal  e-mail či SMS, kterou pak přepošlete třídnímu učiteli. Dále pak stačí předložit kopii laboratorních výsledků s datem prvního pozitivního PCR testu.
 13. Pokud nechcete z různých rodinných či zdravotních důvodů, aby Vaše dítě do školy na prezenční výuku nastoupilo, nemusí. Učitel mu bude posílat práci. Absenci bude mít omluvenou. V tomto případě již není možné zajistit výuku synchronně online, tedy napojení přes PC. Pokud se rozhodnete, že své dítě ponecháte doma, dejte toto prosím vědět písemně (stačí e-mail) třídnímu učiteli. V týdnu, kdy bude třída na online výuce, se zase připojí.
 14. Rodiče, kteří pracují ve složkách IZS a jejichž děti docházely do škol zřízených za tímto účelem krajem, mohou chodit do naší školy bez omezení. Podmínkou je potvrzení od zaměstnavatele, že pracujete ve složkách IZS a to  alespoň od 1 rodiče. Zájemci, nahlaste své děti co nejdříve vedení školy.
 15. Tyto pokyny píšu po poradě ředitelů škol se zřizovatelem ke dni 8. 4., je možné, že během víkendu se situace změní. Sleduje prosím internetové stránky školy a Komens.
Nahoru